دستگاه‌های چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر کونیکا 512 آی شرکت شتاب جت با سرعت 300 متر در ساعت

دستگاه بنر کونیکا آی ـ شتاب جت

جزوه آموزشی نرم افزار دستگاه چاپ بنر

شرکت شتاب جت ، به مشتریان خود آموزشهای اپراتوری و نرم افزاری کاملی را ارائه می‌دهد.
تصاویر زیر ، چند صفحه‌‌ٔ یکی از جزوات آموزشی کار با نرم افزار چاپ دستگاه‌های بنر می‌باشد.